Paminėta Medicinos darbuotojų diena

Minint profesinę medicinos darbuotojų dieną, atsiranda proga pagarbiai stabtelėti, atsigręžti ir šiltai paspausti ranką tiems, kurie lydi žmogų nuo pirmųjų iki paskutinių gyvenimo akimirkų. Į medikus kreipiami viltingi žvilgsniai, jais pasikliaujama einant išgijimo keliu. Medikas, kaip niekas kitas, turi galimybę, beje, kartu ir didžiulę atsakomybę savo žiniomis ir medicinos technologijų pagalba bei jautriu dėmesiu atstatyti, sustiprinti žmogaus sveikatą ar išgelbėti gyvybę.

Ši diena minima nuo 2004-ų metų, balandžio 27-ąją. Marijampolės ligoninėje ši diena paminėta šventiniu sveikinimu, padėkomis bei muzikiniu koncertu. Direktoriaus pavaduotoja medicinos reikalams Lina Dubinskaitė, sveikindama ligoninės medikus, kalbėjo, jog „būti mediku – tai turėti didžiulį žinių bagažą, mokėti paguosti, atjausti, turėti daug fizinių jėgų ir ištvermės, dovanoti save kitiems, turėti gerą širdį ir tos širdies gerumu dalintis su kitais“. Šventinėje kalboje L. Dubinskaitė minėjo, jog pasirinkdami šią profesiją, medicinos darbuotojai prisiėmė milžinišką naštą – atsakomybės už gyvybę naštą. „Būti mediku nelengva, bet būti pacientu – dar sunkiau. Tik Jūsų visų didelė ir gera širdis bei išmintingas protas įžiebia paskutiniąją viltį tiems, kurie jos jau nebeturi“ – sakė pavaduotoja L. Dubinskaitė.

Susirinkusiems medicinos darbuotojams buvo dėkojama už jų rūpestį, atsakingą darbą, už kiekvieną išsaugotą gyvybę, už kiekvieno dirbančiojo ligoninėje svarbą ir reikalingumą. Po šventinio sveikinimo buvo įteiktos padėkos gydytojai neurologei L. Liepinaitienei, bendrosios praktikos slaugytojoms A. Miežlaiškienei, I. Varnelienei, slaugytojo padėjėjai R. Beniulytei, ūkio reikalų tvarkytojai D. Stankevičienei.

Ligoninėje vykusį šventinį Medicinos darbuotojų dienos paminėjimą užbaigė Marijampolės laisvalaikio centro „Ransomedas“ pučiamųjų instrumentų ansamblio koncertas.  Medikai buvo pakviesti į mero organizuojamą šventę Marijampolės dramos teatre, kur padėkomis buvo apdovanoti dar trys ligoninės medikai: gydytoja neurologė I. Jasionienė, slaugytoja M. Čereškienė ir pagalbinė darbuotoja A. Pečkienė.

Tęsiant Medicinos darbuotojų dienos paminėjimą, sekmadienį, balandžio 28-ąją, 12 val. Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje bus aukojamos mišios.

 Informaciją parengė ryšių su visuomene specialistė
 
Rūta Giedraitytė