Stebėjimo paslauga

Stebėjimo paslauga – tai asmens sveikatos priežiūros paslauga, teikiama pacientams, atvykusiems į Priėmimo ir skubiosios pagalbos skyrių, atliekant reikiamus tyrimo ir (ar) gydymo veiksmus.

Stebėjimo paslauga teikiama Priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje įrengtoje stebėjimo patalpoje (su lovomis) arba stacionaro skyriuje.
Stebėjimo paslauga teikiama pacientui, jei:

1. Po paciento apžiūros Priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje nėra galimybės tiksliai įvertinti jo sveikatos būklės;
2. Gali kilti pavojus paciento sveikatai ar gyvybei, jei atlikus tyrimo ir (ar)gydymo veiksmus Priėmimo ir skubiosios pagalbos skyriuje jis iš karto būtų išleistas iš ligoninės;
3. Tyrimo ir (ar) gydymo veiksmus galima atlikti ne trumpiau kaip per 4 val. ir ne ilgiau kaip per 24 val.;
4. Suteikus būtinąją pagalbą neįmanoma užtikrinti saugaus paciento transportavimo.

Apie stebėjimo paslaugos teikimo būtinumą sprendžia paciento sveikatos būklę įvertinęs gydytojas.