Darbuotojų darbo užmokesčio vidurkiai

 

2019 METAI

  III KETVIRTIS

IV KETVIRTIS

  Darbuotojų skaičius
Eur Darbuotojų skaičius Eur
Administracija 36 1314    
Gydytojai 161 2286    
Slaugytojai 239 1147    
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 58 1153    
Kitas personalas 210 671    
2019 METAI

  I KETVIRTIS

II KETVIRTIS

  Darbuotojų skaičius
Eur Darbuotojų skaičius Eur
Administracija 38 1214 38 1244
Gydytojai 165 2141 161 2213
Slaugytojai 238 1120 239 1140
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 58 1083 57 1114
Kitas personalas 208 644 208 665
2018 METAI

  III KETVIRTIS

IV KETVIRTIS

  Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius
Eur Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius Eur
Administracija 39 898 38 877
Gydytojai 160 1668 164 1651
Slaugytojai 243 842 241 846
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 56 834 57 818
Kitas personalas 212 472 208 478
2018 METAI

  I KETVIRTIS

II KETVIRTIS

  Darbuotojų skaičius
Eur Darbuotojų skaičius Eur
Gydytojai 155 1446 159 1615
Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą 23 872 23  911
Slaugytojai 295 700 295 799
Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą 13 578 13 605
Kitas personalas 213 442 218 470

 

2017 METŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS  Darbuotojų skaičius Eur
Gydytojai 145 1411
Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą 23 869
Slaugytojai 295 689
Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą 13 560
Kitas personalas 215 439
2017 METŲ IV KETVIRČIO VIENO MĖNESIO VIDURKIS   Eur
Gydytojai   1422
Slaugytojai   699
Akušeriai   696
Biomedicininės diagnostikos specialistai   683
Medicinos biologai   738
Kineziterapeutai   759
Ergoterapeutai   730
Medcinos psichologa   704
Medicininių autoklavų aparatininkai   400
Farmacininkai   1069
Sveikatos statistikai   617
Kiti ne sveikatos priežiūros specialistai, turintys universitetinį išsilavinimą   834
Kiti ne sveikatos priežiūros specialistai, turintys aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą   570
Kiti darbuotojai   490
Slaugytojų padėjėjai   464
Kitas pagalbinis medicinos personalas   432
Maisto išdavėjai   380
Ūkio reikalų tvarkytojai   420
Kitas pagalbinis personalas   420
2017 METŲ III KETVIRČIO VIENO MĖNESIO VIDURKIS   Eur
Gydytojai   1419
Slaugytojai   691
Akušeriai   682
Biomedicininės diagnostikos specialistai   679
Medicinos biologai   713
Kineziterapeutai   751
Ergoterapeutai  

715

Medcinos psichologai   685
Medicininių autoklavų aparatininkai   421
Farmacininkai   1075
Sveikatos statistikai   573
Kiti ne sveikatos priežiūros specialistai, turintys universitetinį išsilavinimą   840
Kiti ne sveikatos priežiūros specialistai, turintys aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą   582
Kiti darbuotojai   490
Slaugytojų padėjėjai   475
Kitas pagalbinis medicinos personalas   446
Maisto išdavėjai   382
Ūkio reikalų tvarkytojai   411
Kitas pagalbinis personalas   414
2017 METŲ II KETVIRČIO VIENO MĖNESIO VIDURKIS   Eur
Gydytojai   1349
Slaugytojai   669
Akušeriai   678
Biomedicininės diagnostikos specialistai   650
Medicinos biologai   697
Kineziterapeutai   718
Ergoterapeutai   690
Medcinos psichologai   661
Medicininių autoklavų aparatininkai   400
Farmacininkai   1053
Sveikatos statistikai   554
Kiti ne sveikatos priežiūros specialistai, turintys universitetinį išsilavinimą   836
Kiti ne sveikatos priežiūros specialistai, turintys aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą   543
Kiti darbuotojai   493
Slaugytojų padėjėjai   453
Kitas pagalbinis medicinos personalas   425
Maisto išdavėjai   398
Ūkio reikalų tvarkytojai   410
Kitas pagalbinis personalas   411
2017 METŲ I KETVIRČIO VIENO MĖNESIO VIDURKIS   Eur
Gydytojai   1332
Slaugytojai   648
Akušeriai   638
Biomedicininės diagnostikos specialistai   655
Medicinos biologai   716
Kineziterapeutai   697
Ergoterapeutai   647
Medicinos psichologai   665
Medicininių autoklavų aparatininkai   405
Farmacininkai   1036
Sveikatos statistikai   550
Kiti ne sveikatos priežiūros specialistai, turintys universitetinį išsilavinimą   836
Kiti ne sveikatos priežiūros specialistai, turintys aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą   519
Kiti darbuotojai   463
Slaugytojų padėjėjai   445
Kitas pagalbinis medicinos personalas   419
Maisto išdavėjai   391
Ūkio reikalų tvarkytojai   404
Kitas pagalbinis personalas   414
2016 METŲ IV KETVIRČIO VIENO MĖNESIO VIDURKIS   Eur
Gydytojai   1358
Slaugytojai   659
Akušeriai   651
Fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistas   640
Biomedicininės diagnostikos specialistai   618
Medicinos biologai   707
Kineziterapeutai   705
Ergoterapeutai   690
Medcinos psichologai   665
Medicininių autoklavų aparatininkai   405
Farmacininkai   1043
Sveikatos statistikai   545
Kiti ne sveikatos priežiūrops specialistai, turintys universitetinį išsilavinimą   875
Kiti ne sveikatos priežiūrops specialistai, turintys aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą   562
Kiti darbuotojai   490
Slaugytojų padėjėjai   420
Kitas pagalbinis medicinos personalas   422
Maisto išdavėjai   391
Ūkio reikalų tvarkytojai   410
Kitas pagalbinis personalas   422
2016 METŲ III KETVIRČIO VIENO MĖNESIO VIDURKIS   Eur
Gydytojai   1329
Slaugytojai   660
Akušeriai   633
Fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistas   644
Biomedicininės diagnostikos specialistai   612
Medicinos biologai   695
Kineziterapeutai   705
Ergoterapeutai   690
Medcinos psichologai   665
Medicininių autoklavų aparatininkai   405
Farmacininkai   1034
Sveikatos statistikai   545
Kiti ne sveikatos priežiūrops specialistai, turintys universitetinį išsilavinimą   836
Kiti ne sveikatos priežiūrops specialistai, turintys aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą   559
Kiti darbuotojai   493
Slaugytojų padėjėjai   415
Kitas pagalbinis medicinos personalas   380
Maisto išdavėjai   383
Ūkio reikalų tvarkytojai   400
Kitas pagalbinis personalas   410
2016 METŲ II KETVIRČIO VIENO MĖNESIO VIDURKIS   Eur
Gydytojai   1213
Slaugytojai   600
Akušeriai   605
Fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistas   599
Biomedicininės diagnostikos specialistai   550
Medicinos biologai   655
Kineziterapeutai   655
Ergoterapeutai   634
Medcinos psichologai   614
Medicininių autoklavų aparatininkai   430
Farmacininkai   987
Sveikatos statistikai   495
Kiti ne sveikatos priežiūrops specialistai, turintys universitetinį išsilavinimą   691
Kiti ne sveikatos priežiūrops specialistai, turintys aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą   536
Kiti darbuotojai   492
Slaugytojų padėjėjai    382
Kitas pagalbinis medicinos personalas   373
Maisto išdavėjai   373
Ūkio reikalų tvarkytojai   373
Kitas pagalbinis personalas   402
2016 METŲ I KETVIRČIO VIENO MĖNESIO VIDURKIS   Eur
Gydytojai   1161
Slaugytojai   584
Akušeriai   579
Fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistas   596
Biomedicininės diagnostikos specialistai   524
Medicinos biologai   627
Kineziterapeutai   625
Ergoterapeutai   610
Medcinos psichologai   585
Medicininių autoklavų aparatininkai   428
Farmacininkai   972
Sveikatos statistikai   465
Kiti ne sveikatos priežiūrops specialistai, turintys universitetinį išsilavinimą   704
Kiti ne sveikatos priežiūrops specialistai, turintys aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą   528
Kiti darbuotojai   494
Slaugytojų padėjėjai    380
Kitas pagalbinis medicinos personalas   360
Maisto išdavėjai   364
Ūkio reikalų tvarkytojai   370
Kitas pagalbinis personalas   395
2015 METŲ IV KETVIRČIO VIENO MĖNESIO VIDURKIS   Eur
Gydytojai   1214
Slaugytojai   614
Akušeriai   607
Fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistai   578
Biomedicininės diagnostikos specialistai   589
Medicinos biologai   691
Kineziterapeutai   654
Medicinos psichologai   638
Medicininių autoklavų aparatininkai   476
Farmacininkai   970
Sveikatos statistikai   521
Kiti ne sveikatos priežiūros specialistai, turintys universitetinį išsilavinimą   785
Kiti ne sveikatos priežiūros specialistai, turintys aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą   691
Kiti darbuotojai   481
Slaugytojų padėjėjai   403
Kitas pagalbinis medicinos personalas   444
Maisto išdavėjai   402
Ūkio reikalų tvarkytojai   404
Kitas pagalbinis personalas   444
2015 METŲ III KETVIRČIO VIENO MĖNESIO VIDURKIS   Eur
Gydytojai   1161
Slaugytojai   546
Akušeriai   555
Fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistai   510
Biomedicininės diagnostikos specialistai   521
Medicinos biologai   632
Kineziterapeutai   636
Ergoterapeutai   617
Medicinos psichologai   564
Medicininių autoklavų aparatininkai   409
Farmacininkai   933
Sveikatos statistikai   466
Kiti ne sveikatos priežiūros specialistai, turintys universitetinį išsilavinimą   705
Kiti ne sveikatos priežiūros specialistai, turintys aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą   518
Kiti darbuotojai   427
Slaugytojų padėjėjai   363
Kitas pagalbinis medicinos personalas   353
Maisto išdavėjai   327
Ūkio reikalų tvarkytojai   348
Kitas pagalbinis personalas   354
2015 METŲ II KETVIRČIO VIENO MĖNESIO VIDURKIS   Eur
Bendras   626 
Administracija ir kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu   794 
Gydytojai ir jiems prilygintas personalas   1142 
Slaugytojai ir jiems prilygintos specialybės   565 
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu   477
Kitas personalas    373
2015 METŲ I KETVIRČIO VIENO MĖNESIO VIDURKIS   Eur
Bendras   576
Administracija ir kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu   782 
Gydytojai ir jiems prilygintas personalas   1091 
Slaugytojai ir jiems prilygintos specialybės   512
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu   419
Kitas personalas    334

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į jūsų įrenginį ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus.

Slapukas (angl. Cookies) – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto tinklalapio į lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad tinklalapio administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja lankytojo naršyklę kiekvieną kartą jam apsilankius tinklalapyje. Slapukai neleidžia interneto tinklalapiams įsiminti jokios asmeninės lankytojo informacijos (tokios kaip lankytojo vardas ir adresas), kurį vartotojas galėtų pamiršti įslaptinti. Slapukų visada galima atsisakyti ir išjungti, tačiau tuomet gali neveikti kai kurios puslapio funkcijos. Jį naudojant tinklalapyje atsimenama informacija apie apsilankymą, pvz., pageidaujama kalba ir kiti nustatymai. Todėl kitas apsilankymas gali būti paprastesnis, o svetainė naudingesnė.

Uždaryti