Pacientų stacionarizavimas

Stacionarinis gydymas

 

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų pavadinimas

 

Pacientų stacionarizavimas

Teisės aktai, reguliuojantys  asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimą
  • Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995);
  • Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099);
  • 2005 m. sausio 31 d. VšĮ Marijampolės ligoninės direktoriaus įsakymo Nr. V – 22 „Dėl organizacinių procedūrų tvirtinimo“ 5 priedas Ligonių hospitalizavimo tvarka“.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi  pateikti pacientas
  1. Asmens tapatybę patvirtinantis  dokumentas;
  2. Sveikatos draudimą įrodantį dokumentą.
  3. Šeimos gydytojo siuntimas (027 forma) (Kreipiantis dėl būtinosios medicinos pagalbos gydytojo siuntimas neprivalomas).
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija

—-

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikėjas

Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus gydytojai specialistai, tel.: (8 343) 52632 (suaugusiųjų priėmimo registratūra), (8 343) 54236 (vaikų priėmimo registratūra), el. p. 

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos vadovas

Danutė Voverienė, Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus vedėja, vidaus ligų gydytoja, tel. (8 343) 53990,  el. p. 

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos suteikimo trukmė

Paslauga teikiama pagal skubios medicinos pagalbos mastą.  Pacientai rūšiuojami pagal būklės sunkumą – prioritetas teikiamas pačios sunkiausios būklės pacientams. Pacientų aptarnavimo greitis priklauso nuo tuo metu skyriuje esančių sunkios sveikatos būklės pacientų skaičiaus.

Planinis pacientų stacionarizavimas vyksta pirmadieniais-penktadieniais, 7-12 val.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos suteikimo kaina   (jei asmens sveikatos priežiūros paslauga teikiama atlygintinai)

—–

Paslaugos inicijavimo forma (prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys)

—–

Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės ligoninė, Priėmimo ir skubios pagalbos skyrius, Palangos g. 1, Marijampolė.