Primename, kad ligoninėje atnaujintas planinių operacijų atlikimas. Prieš operaciją būtina nuotolinė anesteziologo konsultacija. Tam reikalingi ne ankščiau kaip prieš 2 savaites atlikti tyrimai ir COVID-19 testas, atliktas ne ankščiau kaip prieš 48 val. Nuotolinę konsultaciją vykdo šeimos gydytojas.