Pasikeitė pacientų lankymo taisyklės

Atnaujinome pacientų lankymo taisykles. Primename ir informuojame, kad:

 • Pacientai gali būti lankomi tik turint skyriaus vedėjo leidimą, kur nurodytas lankymo laikas ligoninėje nustatytomis lankymo valandomis. Skyriaus vedėjui nesant, leidimą gali suteikti budintis gydytojas.
 • Pacientą gali lankyti tik tie asmenys, kurie neturi ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų ir kuriems netaikoma izoliacija.
 • Pacientų lankymas organizuojamas atsižvelgiant į pacientų grupę:

-Pacientai, kuriems pasireiškę COVID-19 ligos būdingi simptomai arba sąlytį su patvirtintu COVID-19 ligos atveju turėję pacientai negali būti lankomi išskyrus terminalinės sveikatos būklės pacientus.

-Pacientus, kuriems nėra pasireiškę COVID-19 ligai būdingi simptomai, galima lankyti ne dažniau nei 3 kartus per savaitę, leidime nurodytomis savaitės dienomis.

-Pacientai, paguldyti su lydinčiuoju asmeniu – nelankomi.

-Pacientą lankyti vienu metu gali tik vienas asmuo, išskyrus atvejus, kai lankomi terminalinės būklės pacientai;

KĄ REIKIA ŽINOTI LANKYTOJAMS:

 • Prieš pirmą kartą lankant ligonį, lankytojai turi su skyriaus vedėju ar budinčiu gydytoju suderinti lankymo laiką, kuris nurodomas leidime.
 • Paskirtu laiku atvykti į ligoninę prie I-ojo įėjimo (prie Konsultacijų poliklinikos registratūros). Darbuotojai patikrins ar esate įtrauktas į ligonių lankytojų sąrašus.
 • Kitų apsilankymų metu, prie pirmojo įėjimo turėsite pateikti išduotą leidimą.
 • Prie įėjimo lankytojas turi dezinfekuoti rankas, jam pamatuojama temperatūra.
 • Jei lankytojas atitinka COVID-19 ligos klinikinius kriterijus, lankytojas neįleidžiamas.
 • Prie įėjimo, darbuotojas lankytoją užregistruoja, įrašydamas vardą, pavardę, telefono numerį, gyvenamosios vietos informaciją.
 • Įeinant ir išeinant iš skyriaus, lankytojai turi dezinfekuoti rankas
 • Lankymo metu po skyrių vaikščioti negalima.
 • Ligoninėje būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis saugaus, nemažiau kaip 1 metro atstumo nuo aplinkinių.
 • Lankymo trukmė – iki 15 min., palatoje gali būti ne daugiau nei vienas lankytojas, išskyrus, kai lankomas terminalinės būklės pacientas.

 

Plačiau apie lankymo taisykles kviečiame skaityti čia: https://www.marijampolesligonine.lt/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-05-iskirptas-.pdf