Pasikeitė pacientų lankymo taisyklės

Atnaujinome pacientų lankymo taisykles. Primename ir informuojame, kad:

⚪ Leidimas lankyti suaugusį pacientą, išduodamas esant sunkiai arba terminalinei paciento būklei.

⚪ Leidimas lankyti vaiką iki 14 metų amžiaus išduodamas tuo atveju, jei stacionare jo neslaugo lydintysis asmuo.

⚪ Pacientai gali būti lankomi tik turint skyriaus vedėjo leidimą, kur nurodytas lankymo laikas ligoninėje nustatytomis lankymo valandomis. Skyriaus vedėjui nesant, leidimą gali suteikti budintis gydytojas.

⚪ Pacientą gali lankyti tik tie asmenys, kurie neturi ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų ir kuriems netaikoma izoliacija.

KĄ REIKIA ŽINOTI LANKYTOJAMS:

⚪ Prieš pirmą kartą lankant ligonį, lankytojai turi su skyriaus vedėju ar budinčiu gydytoju suderinti lankymo laiką, kuris nurodomas leidime.

⚪ Paskirtu laiku atvykti į ligoninę prie I-ojo įėjimo (prie Konsultacijų poliklinikos registratūros). Darbuotojai patikrins ar esate įtrauktas į ligonių lankytojų sąrašus.

⚪ Kitų apsilankymų metu, prie I-ojo įėjimo turėsite pateikti išduotą leidimą.

⚪ Lankytojas užregistruojamas lankytojų žurnale

⚪ Prie įėjimo lankytojas turi dezinfekuoti rankas, jam pamatuojama temperatūra.

⚪ Jei lankytojas atitinka COVID-19 ligos klinikinius kriterijus, lankytojas neįleidžiamas.

⚪ Įeinant ir išeinant iš skyriaus, lankytojai turi dezinfekuoti rankas.

⚪ Lankymo metu po skyrių vaikščioti draudžiama.

⚪ Ligoninėje būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis saugaus, nemažiau kaip 2 metro atstumo nuo aplinkinių.

⚪ Lankymo trukmė – iki 0,5 val., palatoje gali būti ne daugiau nei vienas lankytojas.

Tuo atveju, kai lankomas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantis pacientas:

⚪ Personalo prižiūrimas, lankytojas apsirengia IV saugumo lygio asmeninės apsaugos priemonių rinkinį ir palydimas pas pacientą.

⚪ Pasibaigus lankymo laikui, lankytojas palydimas prie išejimo iš ,,nešvarios” zonos. Lankytojas personalui prižiurint ir griežtai laikydamasis personalo instrukcijų nusirengia asmenines apsaugos priemones, išskyrus veido ir kvepavimo takų apsaugas;

⚪ Išėjęs į „švarią“ zoną, lankytojas nusiima veido ir kvepavimo takų apsaugas ir užsideda švarią medicininę kaukę.

⚪ Lankytoją į palatą ir po vizito iš skyriaus palydi skyriaus darbuotojas.

 

Plačiau apie lankymo taisykles kviečiame skaityti čia: