Pal. J. Matulaičio atlaidai: diena skirta ligoniams, slaugytojams ir medikams

Liepos 8-15 dienomis Šv. Mykolo arkangelo bazilika gyveno šventinėmis nuotaikomis – čia visą savaitę vyko Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas ir atlaidai. Tiesa, šįmet jie ypatingi, skirti Lietuvos Valstybingumo Atkūrimo ir Jurgio Matulaičio Vyskupystės šimtmečiui paminėti.

Penktadienis, liepos 13-ji buvo skirta ligoniams, slaugytojams ir medikams, tad šventose Mišiose, kurias aukojo vyskupai R. Norvilas, J. Žemaitis ir kiti dvasininkai, giedojo Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedros choras.

Šv. Mišiose gausiai dalyvavo VšĮ Marijampolės ligoninės darbuotojai, šioje ligoninėje dirbę medikai. Pasimelsti už ligonius, neįgaliuosius, gydytojus ir visus ligoniais besirūpinančiuosius susirinko gausus būrys bendruomenės tikinčiųjų. Iškilmių metu pašventintos atnašos, tarp jų ir ligoninės kolektyvo auka – baltos lelijos.

Pasibaigus šventinėms pamaldoms, jų dalyviai buvo kviečiami į agapę, vykusią Marijonų vienuolyno sode – šiltai pabendrauti prie vasariškai spalvingo vaišių stalo.

 

Informaciją rengė Ryšių su visuomene specialistė

Eglė Burbaitė