Marijampolės ligoninė įgyvendino vieną didžiausių bendradarbiavimo projektų Lietuvos –Lenkijos pasienio regione

Prieš du metus startavęs vienas didžiausių projektų regione „Greitosios pagalbos tobulinimas panaudojant pasienio zonos medicinos įstaigų bendradarbiavimą“ sėkmingai įgyvendintas aštuoniose Lietuvos ir Lenkijos medicinos įstaigose. Marijampolės ligoninė –  pagrindinis strateginio projekto partneris – šiandien gali pasidžiaugti projekto metu rekonstruotu reanimacijos ir intensyvios  terapijos skyriumi, įsigyta modernia medicinine įranga bei patobulintais darbuotojų bei specialistų darbo įgūdžiais.

Projekte dalyvavo Lazdijų, Vilkaviškio, Suvalkų, Augustavo, Baltstogės ligoninės bei Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras ir Suvalkų greitosios pagalbos stotis.

Įgyvendinant strateginį projektą, dėtos milžiniškos pastangos pasienio žmonių gyvenimo standartų gerinimui, garantuojant aukštą medicinos infrastruktūros kokybę ir apsaugant vietos gyventojus bei turistus nuo socialinės atskirties.

Rugsėjo 24-25 dienomis, Suvalkuose vyko projekto baigiamoji konferencija. Jos metu apžvelgtos įgyvendintos veiklos bei pasiekti rezultatai. Buvo renovuoti reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriai Marijampolės, Vilkaviškio ir Suvalkų ligoninėse, modernizuotas dienos chirurgijos centras bei oro kondicionavimo sistema Suvalkų ligoninėje, įsigyta 240 vienetų medicininės įrangos bei 4 GMP automobiliai su moderniausia įranga. Marijampolės ligoninė už daugiau nei 2 mln. 600 tūkst. litų įsigijo rentgeno kompiuterinį tomografą, kraujo komponentų šaldytuvą, poanestezinės priežiūros palatos lovų komplektus, skysčių šildymo bei pacientų šildymo įrenginius, reanimacinių lovų komplektus.

Buvo surengta daugiau nei 50 renginių (akademiniai mokymų kursai, seminarai, konferencijos, paskaitos), kuriuose dalyvavo per 2200 dalyvių. Suorganizuota 20 paskaitų, kuriose virš 1800 moksleivių buvo mokomi, kaip saugiai elgtis keliuose, gatvėse ar ištikus nelaimei. Išleista 3000 egzempliorių lietuvių ir lenkų kalbų medicinos terminų žodynų. Bendra projekto vertė apie 4,5 mln. eurų.