Ligoninėje viešėjo Černiachovsko miesto meras

Sausio 29 d. ligoninės vadovai susitiko su Černiachovsko miesto meru A. D. Vachoninu bei jį lydėjusia Marijampolės savivaldybės atstovų delegacija.

A. D. Vachoninas Marijampolėje lankėsi miestų tarpusavio bendradarbiavimo tikslais. Vizito metu Černiachovsko meras domėjosi ligoninėje vykdomais projektais. Plačiau buvo aptartas neseniai pradėtas vykdyti trišalis bendradarbiavimo projektas, kurio vienas iš partnerių – Įsruties ligoninė. Trišalis projektas leis pagerinti pasienio žmonių gyvenimo standartus vystant pasienio bendradarbiavimą per bendras regioninio lygmens iniciatyvas, garantuoti aukštą medicinos infrastruktūros kokybę ir apsaugoti vietos gyventojus bei turistus nuo socialinės atskirties, vystyti medicinos įstaigų bendradarbiavimą gerinant personalo ir specialistų darbo įgūdžius.

Po diskusijų svečiai lankėsi neseniai renovuotuose ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos bei Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose.

Informaciją parengė
ryšių su visuomene specialistė
Rūta Giedraitytė