Ligoninėje lankėsi trišalio projekto partneriai iš Rusijos ir Lenkijos

Gruodžio 19 d. ligoninėje svečiavosi bendrai vykdomo gyventojų medicininio saugumo projekto partneriai iš Sovetsko, Černiachovskio, Suvalkų, Balstogės miestų bei Tauragės. Susitikimo metu buvo aptartos numatomos vykdyti projektinės veiklos, siekiant pagerinti Rusijos, Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono gyventojų medicininį saugumą.

18 mėnesių truksiančio projekto metu planuojama ne tik modernizuoti Marijampolės, Tauragės ir Įsruties ligoninių atitinkamus skyrius, bet ir visos ligoninės planuoja įsigyti modernios, regioninėms ligoninėms būtinos medicinos įrangos, viso 191 vienetą, taip pat 3 greitosios medicinos pagalbos automobilius su būtiniausia skubios pagalbos teikimo įranga; numatoma surengti 2 konferencijas, parengti trišalio pasienio regionų medicininio bendradarbiavimo strategiją, įgyvendinti kitas projekto veiklas.

Marijampolės ligoninėje bus modernizuojami chirurgijos, neurologijos ir terapijos skyriai. Šis projektas leis pagerinti pasienio žmonių gyvenimo standartus vystant pasienio bendradarbiavimą per bendras regioninio lygmens iniciatyvas, garantuoti aukštą medicinos infrastruktūros kokybę ir apsaugoti vietos gyventojus bei turistus nuo socialinės atskirties, vystyti medicinos įstaigų bendradarbiavimą gerinant personalo ir specialistų darbo įgūdžius.

Projektą įgyvendina Marijampolės ir Tauragės ligoninės Lietuvoje, Balstogės ir Suvalkų ligoninės Lenkijos pusėje bei Įsruties (Černiachovsko), Tilžės (Sovetsko) ligoninės Karaliaučiaus srityje. Bendras projekto biudžetas – apie 4 mln Eur (13,81 mln. Lt).

Rūta Giedraitytė,
ryšių su visuomene specialistė