Lenkijos-Lietuvos pasienio ligoninės gilina žinias LEAN procesų valdyme

Vasario 20 d.   Marijampolės ligoninės kolektyvas išvyko į Alytų, kur vyko tęstiniai projekto „Inovatyvus LEAN procesų valdymas Lenkijos – Lietuvos pasienio ligoninėse“ mokymai. Projekte Marijampolės ligoninė dalyvauja kartu su partneriais – Suvalkų ir Alytaus apskrities S. Kudirkos ligonine.

Šio susitikimo metu, mokymų dalyviai ir toliau gvildeno ligoninėse esančias problemas, susijusias su darbo kokybės gerinimu. Susipažino su vertybių srauto žemėlapio kūrimo etapais, analizavo ir kūrė įstaigų būklės žemėlapius, pasitelkiant pagrindinius veiklos rodiklius, naudojamus kaip priemones, organizacijos tikslų pasiekimui matuoti. Anot mokymus vedančių lektorių, pagrindiniai veiklos rodikliai (KPI) vienas svarbesnių organizacijų valdymo priemonių LEAN procentų valdymo modelyje. KPI turėtų užtikrinti palankesnes sąlygas informacijai gauti ir jos analizei atlikti bei priimti teisingus sprendimus efektyvesniam darbo valdymui.

Taikant LEAN procesų valdymą, labai svarbu pagrindinių veiklos rodiklių analizė. Ji reikalinga, dėmesio sutelkimui į svarbiausius darbo aspektus ir problemines sritis. Šiai analizei efektyviai įgyvendinti svarbu grįžtamasis ryšys apie atliktus veiksmus. Į šį metodą būtina įtraukti tinkamus asmenis ir užtikrinti sprendimų bei išvadų objektyvumą.

Mokymų metu buvo pristatyta gedimų rėžimo ir efektų analizė (Failure mode and effects analysis FMEA), kurios tikslas – imtis veiksmų, kuriais bus pašalintos arba sumažintos klaidos. Analizė pradedama nuo klaidų, turinčių patį aukščiausią prioritetą. Šiuo metodu siekiama užkirsti kelią trūkumų padariniams, galinčių atsirasti projektavimo ir gamybos etapuose. Mokymų dalyviai susipažino su FMEA procedūrų žingsniais, analizės taikymu ir gautų rezultatų įvertinimu.

Mokymų metu suformuotos įstaigų komandos gilina žinias, pritaikant LEAN metodus ligoninių darbe ir kaskart pristatant naujus metodus, analizuoja realiai darbe egzistuojančias problemas. Taip siekiama LEAN vadybos modelį pritaikyti projekte dalyvaujančiose ligoninėse ir gerinti teikiamas viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas, stiprinti regioninių ligoninių darbo efektyvumą ir našumą, įgyvendinant inovatyvią vadybos politiką.  Projektas „Inovatyvus LEAN procesų valdymas Lenkijos – Lietuvos pasienio ligoninėse“ dalinai finansuojamas iš INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis. 

VšĮ Marijampolės ligoninės inf. 

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į jūsų įrenginį ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus.

Slapukas (angl. Cookies) – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto tinklalapio į lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad tinklalapio administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja lankytojo naršyklę kiekvieną kartą jam apsilankius tinklalapyje. Slapukai neleidžia interneto tinklalapiams įsiminti jokios asmeninės lankytojo informacijos (tokios kaip lankytojo vardas ir adresas), kurį vartotojas galėtų pamiršti įslaptinti. Slapukų visada galima atsisakyti ir išjungti, tačiau tuomet gali neveikti kai kurios puslapio funkcijos. Jį naudojant tinklalapyje atsimenama informacija apie apsilankymą, pvz., pageidaujama kalba ir kiti nustatymai. Todėl kitas apsilankymas gali būti paprastesnis, o svetainė naudingesnė.

Uždaryti