Atnaujinta PACIENTŲ LANKYMO TVARKA

Primename ir informuojame, kad:

Pacientą gali lankyti tik tie asmenys, kurie neturi ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų ir kuriems netaikoma izoliacija.

 VšĮ Marijampolės ligoninėje pacientai gali būti lankomi tik turint skyriaus vedėjo/budinčio gydytojo leidimą, kuriame nurodytos lankymo dienos ir lankymo valandos. Skyriaus vedėjui nesant, leidimą gali išduoti budintis gydytojas.

🔵  Leidimas lankyti vaiką iki 14 metų amžiaus išduodamas tuo atveju, jei stacionare jo neslaugo lydintysis asmuo.

🔵  Leidimas išduodamas paciento nurodytiems asmenims, ne vėliau kaip prieš 24 val.

🔵  Vienu metu pacientą gali lankyti tik vienas lankytojas.

🔵  Daugiavietėje palatoje vienu metu gali būti tik vienas lankytojas.

🔵  Lankymo trukmė – iki 15 min. paciento palatoje.

🔵  Leidime nurodomas lankymo periodiškumas ir lankymo valandos.

🔵  COVID-19 liga sergančių pacientų lankymas leidžiamas, tik esant jų terminalinei būklei.

 

Pacientų lankymas organizuojamas nustatytu laiku atsižvelgiant į pacientų grupę:

🔵  pacientai, kuriems nėra pasireiškę COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) būdingi simptomai.

🔵  pacientai, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir pacientai, kuriems pasireiškė COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) klinikiniai simptomai (bent vienas iš šių: kūno temperatūra lygi ar viršija 37,3 ℃, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, staigus uoslės ar skonio praradimas ar susilpnėjimas (toliau – COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) būdingi simptomai) arba sąlytį su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), turėję pacientai.*

Šiuos pacientus gali lankyti lankytojai, tik atitinkantys šiuos kriterijus:

🔹 kai asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:

 🔹 praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šios tvarkos 9.1.5 papunktyje nurodytą atvejį;

🔹 praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;

 🔹  praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio nutarimo 9.1.5 papunktyje nurodytą atvejį;

🔹  po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;

🔹  praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“, „COVID-19 Vaccine Janssen“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;

🔹  kai asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas);

🔹  kai asmuo, kuriam atlikus COVID-19 tyrimą, gautas neigiamas rezultatas, – ne anksčiau nei prieš 72 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus antigeno testą.

 

 

KĄ REIKIA ŽINOTI LANKYTOJAMS:

🔵  Prieš pirmą kartą lankant ligonį, lankytojai turi su skyriaus vedėju ar budinčiu gydytoju suderinti lankymo laiką, kuris nurodomas leidime.

🔵  Paskirtu laiku atvykti į ligoninę prie I-ojo įėjimo (prie Konsultacijų poliklinikos registratūros). Darbuotojai patikrins ar esate įtrauktas į ligonių lankytojų sąrašus. Kitų apsilankymų metu, prie I-ojo įėjimo turėsite pateikti išduotą leidimą. Lankytojas būtinai turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jis užregistruojamas lankytojų žurnale.

🔵  Prie įėjimo lankytojas turi dezinfekuoti rankas, jam pamatuojama temperatūra.

🔵  Aukščiau nurodyti duomenys nėra renkami, saugomi ar kitaip tvarkomi.

🔵  Įeinant ir išeinant iš skyriaus, lankytojai turi dezinfekuoti rankas.

🔵  Lankymo metu po skyrių vaikščioti negalima.

🔵  Ligoninėje būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis saugaus, nemažiau kaip 2 metro atstumo nuo aplinkinių.

 

 

 

Plačiau su lankymo taisyklėmis kviečiame susipažinti čia.