Atnaujinome pacientų lankymo taisykles

Primename ir informuojame, kad:

Pacientą gali lankyti tik tie asmenys, kurie neturi ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų ir kuriems netaikoma izoliacija, COVID-19 liga persirgę arba nuo jos pilnai paskiepyti lankytojai.

 • VšĮ Marijampolės ligoninėje pacientai gali būti lankomi tik turint skyriaus vedėjo/budinčio gydytojo leidimą, kuriame nurodytos lankymo dienos ir lankymo valandos. Skyriaus vedėjui nesant, leidimą gali išduoti budintis gydytojas.
 • Vienkartinis leidimas lankyti suaugusį pacientą, išduodamas esant sunkiai arba terminalinei paciento būklei.
 • Leidimas lankyti vaiką iki 14 metų amžiaus išduodamas tuo atveju, jei stacionare jo neslaugo lydintysis asmuo.
 • Daugkartinis leidimas išduodamas paciento nurodytiems asmenims, ne vėliau kaip prieš 24 val.
 • Vienu metu pacientą gali lankyti tik vienas lankytojas.
 • Daugiavietėje palatoje vienu metu gali būti tik vienas lankytojas.
 • Lankymo trukmė – iki 15 min. paciento palatoje.
 • Daugkartiniame leidime nurodomas lankymo periodiškumas – du kartus per savaitę ir lankymo valandos.
 • COVID-19 liga sergančių pacientų lankymas leidžiamas, tik esant jų terminalinei būklei.

 

KĄ REIKIA ŽINOTI LANKYTOJAMS:

 • Prieš pirmą kartą lankant ligonį, lankytojai turi su skyriaus vedėju ar budinčiu gydytoju suderinti lankymo laiką, kuris nurodomas leidime.
 • Paskirtu laiku atvykti į ligoninę prie I-ojo įėjimo (prie Konsultacijų poliklinikos registratūros). Darbuotojai patikrins ar esate įtrauktas į ligonių lankytojų sąrašus. Kitų apsilankymų metu, prie I-ojo įėjimo turėsite pateikti išduotą leidimą. Lankytojas būtinai turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jis užregistruojamas lankytojų žurnale.
 • Prie įėjimo lankytojas turi dezinfekuoti rankas, jam pamatuojama temperatūra.
 • Persirgęs (kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo rezultato praėjo ne daugau kaip 180 dienų) ar paskiepintas (Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 vakcina pagal skiepijimo schemą) asmuo posto darbuotojui pateikia tai patvirtinančius dokumentus:
  – ESPBI IS vakcinacijos įrašo arba teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) arba teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) protokolą – atspausdintą arba išsaugotą skaitmeniniu formatu, arba tiesiogiai prisijungus prie ESPBI IS.
 • Asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga, arba nurodantį, kad asmens skiepijimas Sąjungos vaistinių prieparatų registre įrengistruota COVID-19 ligos vakcina pagal skiepijimo schemą yra baigtas – atspausdintą arba išsaugotą skaitmeniniu formatu.
 • Aukščiau nurodyti duomenys nėra renkami, saugomi ar kitaip tvarkomi.
 • Įeinant ir išeinant iš skyriaus, lankytojai turi dezinfekuoti rankas.
 • Lankymo metu po skyrių vaikščioti negalima.
 • Ligoninėje būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis saugaus, nemažiau kaip 2 metro atstumo nuo aplinkinių.

Tuo atveju, kai lankomas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantis pacientas:

 • Personalo prižiūrimas, lankytojas apsirengia IV saugumo lygio asmeninės apsaugos priemonių rinkinį ir palydimas pas pacientą;
 • Pasibaigus lankymo laikui, lankytojas palydimas prie išejimo iš ,,nešvarios” zonos. Lankytojas personalui prižiurint ir griežtai laikydamasis personalo instrukcijų nusirengia asmenines apsaugos priemones, išskyrus veido ir kvepavimo takų apsaugas;
 • Išėjęs į „švarią“ zoną, lankytojas nusiima veido ir kvepavimo takų apsaugas ir užsideda švarią medicininę kaukę.
 • Lankytoją į palatą ir po vizito iš skyriaus palydi skyriaus

Plačiau apie lankymo taisykles kviečiame skaityti čia.

 

 

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į jūsų įrenginį ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus.

Slapukas (angl. Cookies) – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto tinklalapio į lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad tinklalapio administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja lankytojo naršyklę kiekvieną kartą jam apsilankius tinklalapyje. Slapukai neleidžia interneto tinklalapiams įsiminti jokios asmeninės lankytojo informacijos (tokios kaip lankytojo vardas ir adresas), kurį vartotojas galėtų pamiršti įslaptinti. Slapukų visada galima atsisakyti ir išjungti, tačiau tuomet gali neveikti kai kurios puslapio funkcijos. Jį naudojant tinklalapyje atsimenama informacija apie apsilankymą, pvz., pageidaujama kalba ir kiti nustatymai. Todėl kitas apsilankymas gali būti paprastesnis, o svetainė naudingesnė.

Uždaryti