Apie savanorius mūsų ligoninėje

Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė įgyvendina savanoriškos veiklos projektą „Padėkime sveikti“, kuriam finansavimą, 1050,0 Eur. iš Marijampolės savivaldybės administracijos Turizmo, sporto ir jaunimo iniciatyvų plėtojimo programos priemonės „Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos rėmimas, institucijų ir jaunimo bendradarbiavimo skatinimas, savanorystės modelio įgyvendinimas“ skyrė Marijampolės savivaldybės administracija.

Savanorystė ligoninėje remiasi empatija (gebėjimu atpažinti kito žmogaus emocinę būseną, sugebėjimu jausti ir suprasti tai, ką jaučia kitas žmogus  – pasijausti kito žmogaus vietoje). Savanorius moko ir konsultuoja kuratorius ir savanoriškos veiklos atlikimo priežiūrą skyriuose atliekantys vyresnieji slaugos administratoriai. Ligoninės skyriuose savanoriai bendradarbiaudami su slaugos personalu, slaugytojais ir slaugytojų padėjėjais, padeda pacientams jų kasdieninėse gyvybinėse veiklose: atlieka techninius darbus, kurjerio, palydovo funkcijas, transportuoja pacientus sėdimais, gulimais vežimėliais ar lova diagnostiniams tyrimams ir gydomosioms procedūroms. Jaunimas noriai renkasi Priėmimo ir skubios pagalbos skyrių, kuriame nuolat daug judesio ir greitai kintančių situacijų.

Projekto kuratorė vyriausioji slaugos administratorė Rita Kepalavičienė džiaugiasi, kad ligoninės teikta paraiška atitiko Marijampolės savivaldybės savanoriškos tarnybos įgyvendinimo savanorius priimančių organizacijų projektų finansavimo nuostatus, gautas finansavimas prisidėjo sėkmingai įgyvendinant projekto tikslus, uždavinius, pasiekti planuotus rezultatus. Šiuo metu pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos sutartis ligoninėje savanoriauja 7 savanoriai, kurie gauna paramą ir palaikymą, ugdomi jų įgūdžiai padėti sergančiajam ir/ar neįgaliam asmeniui, besigydančiam ligoninėje. Projekto lėšomis įsigytos asmens apsaugos priemonės savanoriams, užtikrinančios hospitalinių infekcijų prevenciją – vienkartinės pirštinės, skysčiai rankų dezinfekcijai. Savanoriai supažindinti su savanoriškos veiklos mastu ligoninėje, įgijo žinias apie VšĮ Marijampolės ligoninės veiklą, jiems suteiktos konsultacijos dėl asmens duomenų apsaugos, pacientų privatumo politikos, bendravimo ir bendradarbiavimo su medicinos personalu ir pacientais, žinios apie bendravimo kultūros svarbą teikiant asmens sveikatos paslaugas.

Savanoriai ypač vertina įgytas savanorystės metu patirtis, džiaugiasi savirealizacija, bei gauta pagalba apsisprendžiant dėl profesinio kelio pasirinkimo ateityje.