IT specialistams – duomenų apsaugos mokymai

Bendrasis asmens duomenų reglamentas dabar ypatingai aktualus ir reikšmingas asmens sveikatos priežiūros įstaigose, todėl siekiant gerai suprasti ir įvaldyti naujus reikalavimus, rugpjūčio 6 d. Marijampolėje vyko mokymai „Europos Sąjungos bendrojo asmens duomenų reglamento reikalavimai nuo 2018 m.: naujovės ir praktinis įgyvendinimas“, skirti sveikatos priežiūros įstaigų informacinių technologijų specialistams.  

Mokymuose dalyvavo projekto „Bendradarbiavimas dėl jautriųjų duomenų apsaugos: nauji iššūkiai – modernūs sprendimai“  partneriai – Viešosios įstaigos Marijampolės ligoninė ir Vaivadijos Dr. L. Rydygier Suvalkų ligoninės informacinių technologijų specialistai.

Seminaro metu gilintasi į esminius pokyčius sveikatos priežiūros įstaigoms, kurias atnešė įsigaliojęs asmens duomenų reglamentas. Buvo aptartos duomenų subjektų teisės, dalintasi patirtimi apie duomenų teikimą kitiems asmenims. Aptarta Asmens duomenų saugumo pažeidimų sritis. Kalbėta, kaip tinkamai užtikrinti duomenų saugumą ir pasirinkti geriausias technines saugumo priemones.  Mokymų metu buvo apžvelgiama poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir darbuotojų asmens duomenų tvarkymo principai.

Šie mokymai – projekto „Bendradarbiavimas dėl jautriųjų duomenų apsaugos: nauji iššūkiai – modernūs sprendimai“ dalis. Projektas įgyvendinamas kartu su Suvalkų (Lenkija) Vaivadijos Dr. L. Rydygier ligonine. Projekto tikslas – didinti pasienio sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimą per sieną, bendrų sprendimų pagalba organizuojant asmeninių ir medicininių duomenų apsaugą.

Projekto „Bendradarbiavimas dėl jautriųjų duomenų apsaugos: nauji iššūkiai – modernūs sprendimai“  įgyvendinimo metu mokymai vyksta IT specialistams ir kitiems, projekto partnerių,  ligoninių darbuotojams apie asmens duomenų apsaugą, kibernetinį saugumą, BDAR nuostatas.

Gerinama infrastruktūra – Viešojoje įstaigoje Marijampolės ligoninėje atnaujinama kompiuterinė bei programinė įranga. Šio projekto įgyvendinimo laikotarpiu, kompiuterinė įranga atnaujinta Marijampolės ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje bei Konsultacijų poliklinikos registratūroje. 

VšĮ Marijampolės ligoninės inf.