Informacija dėl siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti

Informacija dėl siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti:

Siuntimas galioja 60 dienų.

Per šį laikotarpį pacientas turi tik užsiregistruoti atitinkamai paslaugai gauti, o paslauga gali būti suteikta ir vėliau.

Pažymime, kad siuntimo galiojimo laikas (60 dienų) nesikeičia net ir pasikeitus kalendoriniams metams.