Baigtas įgyvendinti projektas „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Marijampolės regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“

VšĮ Marijampolės ligoninė, kaip ir kitos gydymo įstaigos, siekia teikti savo pacientams kokybiškas ir saugias sveikatos priežiūros paslaugas, nuolatos gerinti gydymo įstaigoje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei pacientų informavimo ir komunikacijos su pacientais kokybę, didinti gydymo įstaigos darbo našumą, veiklos efektyvumą ir kartu užtikrinti finansinį stabilumą.

Gegužės 14-ąją Marijampolės ligoninė kartu su partneriais baigė įgyvendinti projektą „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Marijampolės regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“. Gegužės 8-ąją Marijampolės ligoninėje surengtas seminaras – pristatymo renginys, kurio metu gausiam dalyvių būriui pristatyti šio projekto rezultatai.

 

Projekto dalyvius ir svečius pasveikinusi Marijampolės ligoninės direktorė Audronė Kuodienė dėkojo jį įgyvendinusiems asmenims už drąsą, kantrybę ir ištvermę. Ji pabrėžė, kad įgyvendintas projektas leis ligoninėje greičiau keistis informacija bei sėkmingiau ją suvaldyti. Projekto įgyvendinimu džiaugėsi ir Marijampolės vicemeras P. Isoda, akcentavęs, kad būtent informacinėms technologijoms priklauso ateitis ir jų svarba nuolat tik didės.

Projekto vadovas Vygantas Gataveckas seminaro metu sakė, kad informacinė sistema Marijampolės ligoninėje pradėta diegti dar 2008 metais, vėliau ji buvo nuolat tobulinama.  V.Gataveckas aiškino, kad šis projektas – vienas iš 13 regioninių projektų, kuriais siekiama sukurti visos šalies nacionalinę informacinę medicinos sistemą.

Šią sistemą renginio metu išsamiai pristatė ją diegiančios bendrovės „Hisas“ atstovas Evaldas Dobravolskas. Jis paaiškino, kokias galimybes ji atveria, kaip palengvina gydytojų darbą, sakė, kad naudą pajus ir pacientai, kuriems bus sudarytos sąlygos geresnei sveikatos priežiūrai, bus išsaugota visa paciento sveikatos istorija nuo gimimo iki mirties, ateityje pacientai patys galės rasti daugiau informacijos apie paslaugas nacionalinėje sistemoje. Gydytojams tai leis sutaupyti laiko, atsisakyti popierinio darbo, medicinos įstaiga galės teikti įvairesnių paslaugų, o valstybė gaus skaidresnę, aukštesnius poreikius keliančią sveikatos priežiūros sistemą.

Seminare apie įgyvendintą projektą kalbėjo Sangrūdos ambulatorijos vyriausioji gydytoja Laimutė Rėkienė, įžvelgusi daug įgyvendinto projekto naudos, pasidžiaugusi atsivėrusiomis naujomis galimybėmis. Apie tai, kas pasikeitė įgyvendinus projektą kalbėjo ir kiti partnerių atstovai – Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro inžinierius-programuotojas Ignas Mikalainis, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos ligoninių vadovai Vilma Vaikutienė ir Rolandas Vosylius, Vilkaviškio ligoninės vyriausiasis inžinierius-programuotojas Romas Bindokas. Po to vykusio aptarimo metu Centrinės projektų valdymo agentūros vyriausioji projektų vadovė Daiva Kaštelionė dėkojo projekto vykdytojams už jų entuziazmą ir drąsą.

Iki šiol sveikatos priežiūros paslaugų teikimo metu sukuriama informacija apie pacientų sveikatą dažniausiai buvo kaupiama popierinėje formoje ir todėl buvo sunkiai prieinama tiek pacientams, tiek sveikatos priežiūros specialistams.

Siekiant optimizuoti gydymo įstaigų veiklą, taupyti pacientų laiką, užtikrinti efektyvų žmogiškųjų ir materialinių išteklių medicinos įstaigose panaudojimą, buvo įgyvendintas projektas „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Marijampolės regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“, kurio metu sukurta interaktyvi elektroninė paslauga „Pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenų kaupimas, saugojimas ir pateikimas elektroniniu būdu pacientams ir sveikatos priežiūros įstaigų specialistams“.

Projekto pareiškėju buvo VšĮ Marijampolės ligoninė, projekto partneriais – VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Šakių ligoninė, VšĮ Vilkaviškio ligoninė, VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Kalvarijos ligoninė, VšĮ Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Sangrūdos ambulatorija, VšĮ Kazlų Rūdos ligoninė, VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras.

Šio projekto tikslas – sudaryti sąlygas Marijampolės regiono gyventojams ir pacientams šiuolaikinėmis informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis laiku gauti geros kokybės sveikatos paslaugas, o sveikatos priežiūros įstaigoms ir specialistams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas – tarpusavyje bendradarbiauti ir saugiai keistis informacija elektroninėmis priemonėmis.

Projekto įgyvendinimo metu įdiegti elektroniniai sprendimai užtikrina pacientų ligos istorijos įrašų sukūrimą, medicininių tyrimų analizės elektroninių centrų bei pacientų sveikatos monitoringo sistemų vystymą bei saugų ir greitą apsikeitimą medicininiais duomenimis elektroninėje terpėje. Šios viešosios sveikatos priežiūros paslaugos teikimo plėtra didina sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumą, tokiu būdu mažėja skaitmeninė atskirtis ir didėja informacinių ir ryšio technologijų naudojančių Lietuvos gyventojų skaičius.

Įgyvendinus projektą elektroninių sveikatos paslaugų plėtra didina sveikatos apsaugos sistemos veiksmingumą ir efektyvumą. Projekto rezultatai atveria galimybes teikti sveikatos priežiūros paslaugas nuotoliniu būdu, gerina prieinamumą prie informacijos bei jos dalijimąsi (keitimąsi) tarp gydymo įstaigų, užtikrina jos saugumą.

Gyventojams (pacientams) įgyvendintas projektas leidžia gauti patikimas ir kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, lengvai pasiekti reikalingas sveikatinimo paslaugas ir būti tikram dėl sveikatinimo paslaugų tęstinumo. Sveikatos priežiūros įstaigos gali gauti ir naudoti esamą informaciją apie pacientą laiku ir vietoje, keistis informacija apie pacientą su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis ir kitais sveikatos priežiūros dalyviais, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, didinti efektyvumą administraciniame sveikatos priežiūros įstaigų ir sveikatos priežiūros sektoriaus institucijų darbe.

Projektu taip pat siekta suteikti vieningą ir patogią prieigą prie e. sveikatos paslaugų gyventojams (pacientams), sudarant jiems sąlygas ar, pagal poreikį ir tinkamai suteiktą teisę, jį aptarnaujančiam sveikatos priežiūros specialistui galimybę turėti vieną prieigą prie su pacientu susijusios sveikatos informacijos – ESI (Elektroninė sveikatos istorija); taip pat naudojant e. paslaugas gerinti sveikatos priežiūros paslaugų pasiekiamumą, geriau planuoti bei taupyti laiką.

Taip pat įgyvendinus projektą atsirado galimybė sudaryti sąlygas bendradarbiauti sveikatos priežiūros sektoriaus dalyviams ir užtikrinti, kad būtų išvengta sveikatos priežiūros paslaugų teikimo dubliavimo, naudojant jau esamą ir aktualią informaciją apie pacientą.

Be to, sveikatos priežiūros įstaigų ir specialistų paslaugos dabar gali būti teikiamos efektyviau, keičiantis elektroniniais sveikatos duomenimis apie pacientą: pavyzdžiui, naudojant ESI sprendimus, bendro naudojimo medicininių vaizdų sprendimus, elektroninio siuntimo sprendimus, yra sudarytos sąlygos efektyviau vykdyti ligų prevencijos ir sveikatinimo programas.

Įgyvendinus projektą sumažintos e. sveikatos sprendimų įgyvendinimo ir eksploatavimo sąnaudos, įgyvendinimo nesėkmės ir nesuderinamumo rizika, sukuriant bendro naudojimo informacinių technologijų ir informacinių sistemų komponentus, suteikiant vieningą prieigą prie bendro naudojimo sveikatos sektoriaus informacinių išteklių, prie viešojo administravimo informacinių išteklių ir e. valdžios paslaugų.

Pacientai dabar turi galimybę gauti savo ligos istorijos duomenis tiesiogiai per elektroninę informacinę sistemą arba per sveikatos priežiūros specialistą, kuris naudosis regionine sveikatos priežiūros įstaigų informacine sistema. Tai leidžia sveikatos priežiūros specialistams suteikti kokybiškesnes ir labiau į pacientą orientuotas sveikatos priežiūros paslaugas bei užtikrina teikiamų paslaugų tęstinumą, nes tapo pasiekiama aktuali informacija apie pacientą, nepriklausomai nuo šios informacijos atsiradimo laiko ar vietos.

Įgyvendinant šį projektą, įdiegta (modernizuota) regioninė SPĮ IS, sukuriant arba modernizuojant 25 IS funkcijas. Marijampolės ligoninės patalpose įrengtas techninės įrangos centras bei įdiegtos 5 fizinės tarnybinės ir 7 virtualios stotys, kurios sudaro sąlygas apdoroti Marijampolės regiono sveikatos įstaigų informacinės sistemos duomenis.

Projekto įgyvendinimo metu taip pat įsigyti 136 personaliniai kompiuteriai (iš jų 51 pastatytas Marijampolės ligoninėje, likusieji – partnerių įstaigose) ir įrengtas atitinkamas skaičius papildomų kompiuterizuotų darbo vietų Marijampolės ligoninėje ir partnerių įstaigose.

Įsigyta ir 5 daugiafunkciai spausdinimo – kopijavimo įrenginiai bei 11 spausdintuvų. Įrengus papildomas kompiuterines darbo vietas su gydymo įstaigų informacine sistema dirba ne mažiau kaip 50 proc. projekte dalyvavusių įstaigų medicinos darbuotojų.

Projekto biudžetas – 633408,73 Eur (2187033,68 Lt). Projektas 100 proc. finansuotas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto lėšomis (Europos Sąjungos struktūrinių fondų dalis – 85 proc., LR Valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų dalis – 15 proc.). Projekto buvo įgyvendinamas nuo 2011 spalio 24 iki 2015 metų gegužės 14 d.

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į jūsų įrenginį ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus.

Slapukas (angl. Cookies) – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto tinklalapio į lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad tinklalapio administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja lankytojo naršyklę kiekvieną kartą jam apsilankius tinklalapyje. Slapukai neleidžia interneto tinklalapiams įsiminti jokios asmeninės lankytojo informacijos (tokios kaip lankytojo vardas ir adresas), kurį vartotojas galėtų pamiršti įslaptinti. Slapukų visada galima atsisakyti ir išjungti, tačiau tuomet gali neveikti kai kurios puslapio funkcijos. Jį naudojant tinklalapyje atsimenama informacija apie apsilankymą, pvz., pageidaujama kalba ir kiti nustatymai. Todėl kitas apsilankymas gali būti paprastesnis, o svetainė naudingesnė.

Uždaryti