Dienos chirurgija

Dienos chirurgijos paslauga – tai planinė gydomoji chirurgijos, urologijos, ortopedijos-traumatologijos, akušerijos-ginekologijos, oftalmologijos, LOR sveikatos priežiūros veikla, kurios metu taikoma vietinė regioninė ar bendroji anestezija, užtikrinama paciento priežiūra iki 24 val.

Dienos chirurgijos paslaugų tikslas – sudaryti galimybes pacientus išoperuoti ir ištirti neatitraukiant jų nuo įprastinės socialinės aplinkos.

Dienos chirurgijos paslaugos teikiamos stacionaro skyriuje.
Pacientą į dienos chirurgijos stacionarą siunčia šeimos gydytojas arba gydytojas specialistas, atlikęs visus reikiamus tyrimus ir įtaręs sveikatos sutrikimus, kuriuos galima gydyti dienos chirurgijos sąlygomis.

Pacientai į dienos chirurgijos stacionarą patenka iš Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus, kaip ir planinės hospitalizacijos atveju.

Dokumentai, kuriuos reikia turėti:

  •  šeimos gydytojo ar specialisto siuntimas;
  •  asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  •  asmens draustumą liudijantis dokumentas;