Skubi konsultacinė pagalba

 

 

 

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų pavadinimas         

 

 

 

Skubi konsultacinė pagalba

Teisės aktai, reguliuojantys  asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimą

 

 

 

 

 

 

 

  • Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995);
  • Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099);
  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo” (Žin., 2004-04-16, Nr. 55-1915);
  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. V-608 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004-09-02, Nr. 134-4882 )

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi  pateikti pacientas

1. Asmens tapatybę patvirtinantis  dokumentas;

2. Sveikatos draudimą įrodantis dokumentas.

3. Šeimos gydytojo siuntimas (027 forma) (Kreipiantis dėl būtinosios medicinos pagalbos gydytojo siuntimas neprivalomas).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija

 

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikėjas

Priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje gydytojai specialistai, tel.: (8 343) 52632 (suaugusiųjų priėmimo registratūra), (8 343) 54236 (vaikų priėmimo registratūra), el. p. tl.en1547680762inogi1547680762lselo1547680762pmaji1547680762ram@a1547680762jicar1547680762tsini1547680762mda1547680762

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos vadovas

Danutė Voverienė, Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus vedėja, vyriausioji vidaus ligų gydytoja, tel. (8 343) 53990,  el. p. tl.en1547680762inogi1547680762lselo1547680762pmaji1547680762ram@a1547680762jicar1547680762tsini1547680762mda1547680762

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos suteikimo trukmė

Paslauga teikiama pagal skubios medicinos pagalbos mąstą.  Pacientai rūšiuojami pagal būklės sunkumą – prioritetas teikiamas pačios sunkiausios būklės pacientams. Pacientų aptarnavimo greitis priklauso nuo tuo metu skyriuje esančių sunkios sveikatos būklės pacientų skaičiaus.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos suteikimo kaina   (jei asmens sveikatos priežiūros paslauga teikiama atlygintinai)  
Paslaugos inicijavimo forma (prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys)  
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės ligoninė, Priėmimo ir skubios pagalbos skyrius, Palangos g. 1, Marijampolė.