Planinė konsultacinė pagalba

 

 

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų pavadinimas 

 

Planinė konsultacinė pagalba

Teisės aktai, reguliuojantys  asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimą
  • Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995);
  • Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099) ;
  • 2008 m. lapkričio 10 d. VšĮ Marijampolės ligoninės direktoriaus įsakymas Nr. V – 161 „Dėl išankstinės registracijos konsultacijų pas gydytoją specialistą ir brangiems tyrimams bei procedūroms atlikti tvarkos, nustatymo“
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi  pateikti pacientas
  1. Asmens tapatybę patvirtinantis  dokumentas;
  2. Sveikatos draudimą įrodantis dokumentas.
  3. Šeimos gydytojo siuntimas (027 forma) konsultacijai (be siuntimo konsultacija mokama paciento lėšomis).
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija  
Asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikėjas

Konsultacijų poliklinikos gydytojai specialistai, tel.: (8 343) 54264, 74934 (suaugusiųjų registratūra), (8 343) 56964 (vaikų registratūra), el. p. tl.en1547680745inogi1547680745lselo1547680745pmaji1547680745ram@a1547680745jicar1547680745tsini1547680745mda1547680745

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos vadovas

Rasa Jackūnienė, Konsultacijų poliklinikos vedėja, tel. (8 343) 53990, el. p. tl.en1547680745inogi1547680745lselo1547680745pmaji1547680745ram@a1547680745jicar1547680745tsini1547680745mda1547680745

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos suteikimo trukmė

Konsultacija teikiama pagal registracijos eilę.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos suteikimo kaina   (jei asmens sveikatos priežiūros paslauga teikiama atlygintinai)  
Paslaugos inicijavimo forma (prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys)

——–

Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės ligoninė, Konsultacijų poliklinika, Palangos g. 1, Marijampolė.