EU parama – darbuotojų kvalifikacijai kelti

Vyko mokymų projektas „Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas keliant darbuotojų kvalifikaciją“, skirtas plačiam spektrui sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų: slaugytojams, socialiniams darbuotojams, psichologams, buhalteriams, gydytojams ir administracijos bei vadovaujančių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams. Mokymų metu darbuotojai kelė savo kvalifikaciją, gerino profesines žinias ir gebėjimus.

2009 m. rugpjūčio 14 d. buvo pasirašyta LGVS projekto „Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas keliant darbuotojų kvalifikaciją“ finansavimo ir administravimo sutartis. Projektas parengtas pagal ESFA priemonę VP 1-1.1-SADM-06-K „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje. Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2009-08-14 iki 2011-08-13.

Projekto tikslas buvo ne vien tik apmokyti konkretų darbuotoją ar grupę darbuotojų. Iškelti pagrindiniai tikslai orientuoti į sveikatos priežiūros įstaigų veiklos gerinimą bei kokybiškesnių ir didesnės apimties paslaugų teikimą. Mokymu ir kvalifikacijos kėlimu buvo siekiama užtikrinti geresnį darbuotojų prisitaikymą prie rinkos poreikių, palengvinti jų integraciją į nuolat struktūriškai kintančią sveikatos priežiūros paslaugų rinką, didinti motyvaciją darbui, sutelkti juos pokyčiams bei prisidėti prie įstaigos veiklos efektyvumo gerinimo.

Šiame projekte dalyvavo 11 Lietuvos gydymo įstaigų:

– VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras,
– VšĮ Ignalinos ligoninė,
– VšĮ Kauno apskrities ligoninė,
– VšĮ Kazlų Rūdos ligoninė,
– VšĮ Marijampolės ligoninė,
– VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika,
– VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centras,
– VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė,
– Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai,
– VšĮ Ukmergės ligoninė,
– VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika.

LGVS, kaip vadovaujantis partneris, administravo ir valdė projektą, siekiant įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir uždavinius. Projekto biudžetas – 9 591 150 Lt. 85 proc. šios sumos buvo finansuojama iš ES struktūrinių fondų, 15 proc. – partneriai prisidėjo savo lėšomis. Mokymuose dalyvavo ir savo kvalifikaciją kelė 2 294 sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, kurie mokymus tobulinimuisi rinkosi net iš 4 736 įvairių kursų skaičiaus. Mokymai vyko Vilniaus universitete, Kauno medicinos universitete. Be atskirų profesijų medikų kvalifikacijos tobulinimo, vyko vadybos, personalo, finansininkų, IT, kalbų ir kt mokymai.

Mokymo organizatoriai:
Marijampolės ligoninės lokalaus med. audito grupės vadovė Rūta Bakūnaitė
Marijampolės ligoninės vyresn. juristkonsultė Jolanta Zubienė
Tel. (8-343) 50435