EU projektai

Projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0002

VšĮ Marijampolės ligoninėje pradėtas vykdyti projektas, kurio tikslas –  atnaujinti VšĮ Marijampolės ligoninės infrastruktūrą: suremontuoti vaikų ligų skyriaus patalpas, įsigyti medicininius baldus, atnaujinti medicinos įrangą, kuri užtikrins tikslinės grupės poreikius gauti kokybiškas ir prieinamas ligų profilaktikos, ankstyvos ligų  diagnostikos, gydymo bei sveikatos priežiūros paslaugas.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.
www.einvesticijos.lt

Daugiau apie projekto vykdymo eigą:

 

Projektas Nr. J02-CPVA-V-01-0001

„Tuberkuliozės diagnostikos kokybės gerinimas VšĮ Marijampolės ligoninėje“

Pastaraisiais metais Marijampolės regione epidemiologiniai sergamumo tuberkulioze rodikliai išlikdavo aukštesni už Lietuvos sergamumo rodiklius. Siekiant sumažinti sergamumą tuberkulioze, svarbus ankstyvas ištyrimas. Todėl Marijampolės ligoninės matydama problemą – prastą mikroskopijos centro kabineto būklę ir įrangos trūkumus, kuri šiuo metu neužtikrina efektyvaus laboratorinių paslaugų teikimo bei tinkamos ligoninės personalo apsaugos nuo pavojingo tuberkuliozės užkrato, 2017 m.balandžio 20 d. pasirašė sutartį dėl projekto Nr. J02-CPVA-V-01-0001 „Tuberkuliozės diagnostikos kokybės gerinimas VšĮ Marijampolės ligoninėje“  įgyvendinimo, kuris bus finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projekto įgyvendinimo metu  planuojama suremontuoti patalpas laboratoriniams tyrimams atlikti bei įsigyti šiam darbui reikalingą šiuolaikinę įrangą ir labarotorinius baldus. Naujai įsigyta medicininė įranga leis užtikrinti greitesnį ir patikimesnį laboratorinių tyrimų atlikimą, saugias ir tinkamas sąlygas dirbančiam personalui. Po projekto įgyvendinimo ligoninė aptarnaus didesnį pacientų skaičių, suteiks jiems kokybiškesnes paslaugas.

Projekto tikslinė grupė – tuberkulioze sergantys ir rizikos grupėje esantys pacientai (vaikai ir suaugusieji), sveikatos priežiūros specialistai. Įgyvendinus projektą bus patenkinti  sergančiųjų ir rizikos grupėje esančių pacientų poreikiai.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2017-04-20   –    2018-01-31

Daugiau apie projekto vykdymo eigą:                                                        

 

Projektas LT-PL-1R-047

Paskutinių ataskaitų parengimas ir projekto audito atlikimas

Rugsėjo 12 dieną viešbučio „Mercure“ konferencijų centre surengta baigiamoji projekto „Sveika motina ir sveikas vaikas – pilotinė bendradarbiavimo per sieną sveikatos apsaugos programa“ (LT-PL-1R-047) konferencija, joje pranešimus perskaitė ir nuveiktų darbų rezultatus įvertino abiejų projektą įgyvendinusių gydymo įstaigų – Marijampolės apskrities ir Suvalkų vaivadijos ligoninių vadovai ir atstovai.

Daugiau skaitykite: http://www.marijampolesligonine.lt/marijampole-suvalkai-pilotine-bendradarbiavimo-per-siena-sveikatos-apsaugos-programa/

Projekto pradžia ir eiga

VšĮ Marijampolės ligoninė nuolatos dalyvauja įvairiuose projektuose, kurių tikslas gerinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei patalpų infrastruktūrą. Nuo 2017-01-01 pradėtas įgyvendinti projektas LT-PL-1R-047 „Sveika motina ir sveikas vaikas – pilotinė bendradarbiavimo per sieną sveikatos apsaugos programa“. Projektas finansuojamas Interreg V-A Lietuva – Lenkija 2014-2020 programos lėšomis. VšĮ Marijampolės ligoninė projektą įgyvendina kartu su partneriu – Suvalkų vaivadijos ligonine iš Lenkijos. Mūsų miesto ligoninei šio projekto vykdymui numatyta beveik 464 tūkst. eurų. Projekto įgyvendinimo laikotarpis numatomas 2 metai.

Projekto įgyvendinimo metu VšĮ Marijampolės ligoninėje naujoje vietoje numatyta įrengti patalpas vaikų priėmimo ir skubios skyriui, kuris įsikurs šalia suaugusiųjų priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus. Planuojama įsigyti papildomos medicininės įrangos (echoskopas su priedais, vaikiškas videoskopas (endoskopas)) ir medicininių baldų (hidraulinių lovų, spintelių), organizuoti kvalifikacijos kėlimo kursus medicinos personalui.

Minėtos programos prioritetinė kryptis – socialinės atskirties mažinimas, kova su skurdu ir bet kokia diskriminacija, todėl VšĮ Marijampolės ligoninės įgyvendinamas projektas yra orientuotas į saugią bei sveiką vaikystę. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį planuojama atlikti šimtą nemokamų kraujo tyrimų bei šimtą vitamino D+Kalcio+jonizuoto kalcio testų mažesnes pajamas turinčių šeimų vaikams. Šios priemonės skirtos tam tikrų vaikų ligų prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai.

Projekto įgyvendinimo metu vaikams bus išdalintos šviesą atspindinčios liemenės ir atšvaitai, paaiškintos saugaus elgesio gatvėse taisyklės.

Daugiau apie projekto vykdymo eigą:

 

Projektas LT-PL-1R-042

Paskutinių ataskaitų parengimas ir projekto audito atlikimas

Ketvirtadienį, rugsėjo 20 d., viešbučio „Mercure Marijampolė“ konferencijų centre vyko baigiamoji projekto „Vaikų sveikatos apsaugos gerinimas Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione“ (LT-PL-IR-042) konferencija. Jos dalyviai apibendrino beveik dvejus metus vykdyto projekto rezultatus,  įgytą gerąją patirtį ir galimybes ateityje pratęsti bendradarbiavimą, ruošiant projektus ir siekiant europinės paramos jų įgyvendinimui. Projektą dvejus metus vykdė keturios Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų gydymo įstaigos: Marijampolės ir Alytaus S.Kudirkos ligoninės, taip pat Suvalkų Dr. L. Rydygiero vaivadijos ir Balstogės J. Sniadeckio vaivadijos poliklinikinė ligoninės.

Daugiau skaitykite: http://www.marijampolesligonine.lt/sekmingai-baigtas-vykdyti-dar-vienas-projektas/

Video konferencija:

1 dalis 2 dalis

Elektroninis projekto pasiekimų leidinys  (lietuvių lenkų kalbomis)  

Naujas vaikų sveikatos apsaugos gerinimo projektas

Paskelbta: Penktadienis, 2017 kovo 31 10:35

Siekiant optimizuoti mažųjų pacientų savalaikį ištyrimą ir kokybišką gydymą, praeitų metų pavasarį Marijampolės ligoninė, kartu su Alytaus bei Suvalkų ir Balstogės ligoninėmis aptarė naujo galimo bendro projekto galimybes. Ligoninių pageidavimus apjungė ir projekto „Vaikų sveikatos apsaugos gerinimas Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione“ paraišką parengė VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuras.

INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programa šią paraišką įvertino teigiamai ir skyrė beveik 850 tūkstančių eurų paramą iš Europos regioninės plėtros fondo. Likusią apie 0,15 mln. eurų dalį projekto įgyvendinimui skirs patys partneriai bei mūsų valstybės biudžetas. Mūsų ligoninei numatyta 264319 Eur projekto dalis.

Pagrindinis projekto tikslas – papildomai įgytų žinių, naujos įrangos dėka sukurti sąlygas pasienio regione pradėti teikti visai naujas ar kokybiškesnes medicinos paslaugas, sudarant galimybę didesniam gyventojų ir regiono mažųjų svečių skaičiui būtinas paslaugas gauti regionuose, arčiau savo namų, mažinant jų socialinę atskirtį ir riziką, kad dalis sudėtingiau gyvenančių tėvų vaikų gali likti nenuvykę į toliau nuo provincijos esančias ligonines.

Projektos tikslus nuo šių metų sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 numatoma pasiekti medicinos darbuotojams įgyjant papildomų žinių ekspertų vykdomuose 8 mokymuose, partnerių specialistų 4 patirties pasidalijimo susitikimuose, nusiperkant kokybiškų medicinos paslaugų teikimui būtinos įrangos, viso 144 vienetus, tame tarpe 54 iš jų – Marijampolės ligoninei. Tikimasi, kad šia įranga bus galima pradėti naudotis jau šių metų vasarą.

Siekiant mažinti mažųjų sergamumą ilgalaikėje perspektyvoje ir siekti prevencinių sveikatinimo tikslų ankstyvąjame laikotarpyje, bendradarbiaujant su mokymo ir socialinėmis įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, bus parengta medžiaga ir pravesta 20 seminarų mokyklose ir vaikų socialinėse įstaigose.

Siekiant platesnės ir ilgaamžiškesnės projekto rezultatų gerosios patirties sklaidos, mokymų ir susitikimų bei seminarų vaikams medžiaga bus parengta ir internete pristatyta elektroninės knygos (medikams) bei atmintinės (vaikams) formatu lietuvių ir lenkų kalbomis. Projekto rezultatus apibendrinančiąją baigiamąją konferenciją, numatytą Marijampolėje, tiesiogiai bus galima stebėti vaizdo transliacijos metu  internete.

VšĮ Marijampolės ligoninės informacija

Daugiau apie projekto vykdymo eigą:

 

VšĮ Marijampolės ligoninėje atnaujintas Akušerijos skyrius

Įgyvendinus projektą pagal vieną iš  Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos  bendradarbiavimo programų – „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“, gauta 37 vnt.  medicininės įrangos už 250 tūkst. Eur.

Skaityti daugiau…

Daugiau straipsnių…

  1. Baigtas įgyvendinti trišalis projektas
  2. Baigtas įgyvendinti projektas „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Marijampolės regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“
  3. BESIGYDANTIEMS MARIJAMPOLĖS LIGONINĖJE – PUIKIOS SVEIKIMO SĄLYGOS
  4. Visuomenei pristatyti ryškėjantys trišalio projekto rezultatai
  5. Gerėjančią įstaigos infrastruktūrą jaučia tiek personalas, tiek pacientai
  6. Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas