2% parama

Maloniai prašome tapti Marijampolės ligoninės rėmėjais, paskiriant iki 2 procentų sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Šis paramos teikimo būdas nereikalauja papildomų materialinių išlaidų.

Įstatymų numatyta tvarka kiekvienas dirbantysis gali skirti iš viso 3 proc. savo pajamų mokesčio: 2 proc. paramos gavėjams ir 1 proc. politinėms partijoms. Kad kasmet nereiktų teikti prašymo siekiant paremti tas pačias politines partijas, galima nurodyti maksimalų tęstinį 5 metų paramos laikotarpį.

Patogiausias, greičiausias ir mokesčių administratoriaus rekomenduojamas būdas pateikti prašymus pervesti iki 2 proc. pajamų mokesčio sumos ir iki 1 proc. sumos politinėms partijoms (formos FR0512 3 versija) – prisijungiant prie Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemos, naudojantis elektronine bankininkyste. 

Asmeniui, norinčiam suteikti paramą, reikėtų pasinaudoti savo elektroninės(internetinės) bankininkystės priemonėmis ir prisijungti prie VMI elektroninio deklaravimo sistemos.

Detalią instrukciją, kaip internetinės bankininkystės pagalba pateikti formą „FR0512_v3 “ rasite čia.

Paramą paskirsite, jeigu užpildysite ir pateiksite “Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms” formą (FR0512_v.3) pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytą tvarką (http://deklaravimas.vmi.lt ).

Mūsų duomenys, kuriuos reikėtų nurodyti pildomoje formoje, yra:

–  E1 langelyje: 2 – Paramos gavėjas;

–  E2 langelyje: įmonės kodas – 165803154;

–  E4 langelyje nurodykite pajamų mokesčio dalį (iki 2%);

– E5 langelyje nurodykite iki kokio mokestinio laikotarpio skiriate mokesčio dalį.

Dėkojame už Jūsų paramą  ir gerumą.