2% parama

Maloniai prašome tapti Marijampolės ligoninės rėmėjais, paskiriant iki 2 procentų sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Šis paramos teikimo būdas nereikalauja papildomų materialinių išlaidų.

Įstatymų numatyta tvarka kiekvienas dirbantysis gali skirti iš viso 3 proc. savo pajamų mokesčio: 2 proc. paramos gavėjams ir 1 proc. politinėms partijoms. Kad kasmet nereiktų teikti prašymo siekiant paremti tas pačias politines partijas, galima nurodyti maksimalų tęstinį 5 metų paramos laikotarpį.

Patogiausias, greičiausias ir mokesčių administratoriaus rekomenduojamas būdas pateikti Prašymus pervesti iki 2 proc. pajamų mokesčio sumos ir iki 1 proc. sumos politinėms partijoms (formos FR0512 2 versija) – elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemą.

Detalią instrukciją, kaip internetinės bankininkystės pagalba pateikti formą „FR0512_v2 “ rasite čia.

Paramą paskirsite, jeigu užpildysite ir pateiksite “Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms” formą (FR0512_v.2) pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytą tvarką (http://deklaravimas.vmi.lt ).

Mūsų duomenys, kuriuos reikėtų nurodyti pildomoje formoje, yra:

–  E1 langelyje: 2 – Paramos gavėjas;

–  E2 langelyje: įmonės kodas – 165803154;

–  E4 langelyje nurodykite pajamų mokesčio dalį (iki 2%);

– E5 langelyje nurodykite iki kokio mokestinio laikotarpio skiriate mokesčio dalį.

Dėkojame už Jūsų paramą  ir gerumą.